Metodice

activitati-cercuri-2016-2017

FISA-CADRULUI-DIDACTIC-2015

Stimați colegi, postez câteva documente necesare bunei desfășurări a actului didactic, pe parcursul noului an școlar.

Cadru normativ 2015

Portofoliu profesorului 2015

calendar 2015-2016

Cercul nr.2 Tg.-Cărbunești – 30.03.2011

1. „Diversifica-ti predarea pentru succesul elevilor la geografie”! – lecţie demonstrativă

Prof. Păsătoiu Matei – Șc. Gen. Scoarța

2. „Programele de opţional – de la metodologia elaborării la aplicarea

didactică ».- referat – Vasile Sorin

 Responsabil,

Prof. Zaharia Vasile

 

Cercul nr.3 Motru – 23.03.2011

1. „Diversifica-ti predarea pentru succesul elevilor la geografie”! – lecţie demonstrativă

Prof. Ciocîrlie Ion – Şc. Gen. Câlnic

2. „Programele de opţional – de la metodologia elaborării la aplicarea

didactică ».- referat – Prof. Luţă Adrian

Responsabil,

Prof. Zăvoianu Ilie

Cercul nr.1 Tg-Jiu – 16.03.2011

1. „Diversifica-ti predarea pentru succesul elevilor la geografie”! – lecţie demonstrativă

Prof. Palcue Claudia Rodica – Şc. Gen. Ceauru

2. „Programele de opţional – de la metodologia elaborării la aplicarea

didactică ».- referat – Prof. Stângă Jana

Responsabil,

Prof. Bărboi Violeta

Cercuri pedagogice:

Cercul Tîrgu Jiu – coordonator Prof. Violeta Bărboi

membrii cerculului Tg Jiu

Cercul Tîrgu Cărbunești – coordonator Prof. Vasile Zaharia
 
 
Cercul Motru – coordonator Prof. Ilie Zăvoianu
 
 

ACTIVITATEA PROFESORULUI DE GEOGRAFIE

AN ŞCOLAR 2009-2010

 CERINŢE MINIMALE:

NR.CRT.                               CERINŢA TERMEN DE REALIZARE
1. Proiectarea şi elaborarea documentelor specifice: planificarecalendaristică, planificarea unităţilor de conţinut, proiecte de lecţie      18.09.2009
2. Evaluarea predictivă a elevilor pe baza matricei conceptualecunoştinţe 30%, priceperi/deprinderi 30%, aptitudini/atitudini 30%     25.09.2009
3. Evaluarea sumativă la sfârşitul anului şcolar şi evidenţierea mărimii valorii adăugate   7-11.06.2010
4. Participarea cu cel puţin 2 activităţi pe semestru la Comisia metodică Conform graficului
5. Desfăşurarea de activităţi extraşcolare cu elevii în orizontul local Periodic
6. Realizarea proiectului de amenajare a cabinetului de geografie 25.09.2009
7. Elaborarea programelor pentru Disciplinele opţionale şi transmiterea lor către ISJGorj (pentru anul şcolar 2010-2011) 31.05.2010
8. Identificarea elevilor capabili de performanţe la concursurile şcolare(Concursul şcolar de geografie şi Ştiinţele Pământului) şitransmiterea datelor către ISJGorj, în vederea organizării Centrului de Excelenţă 02.10.2009
9. Realizarea unui grafic de pregătire şi evaluare a elevilor capabili de performanţă (pentru Concursul Ştiinţele Pământului împreună cu profesorii celorlalte discipline) Permanent
10. Îndrumarea elevilor în pregătirea comunicărilor ştiinţifice pentruSesiunea de comunicări şi referate ale elevilor – profesorii de la licee Permanent
11. Realizarea de activitati remediale cu elevii având cerinţe educaţionale speciale Permanent
12. Realizarea şi completarea Portofoliului profesorului de geografie Permanent
13. Participarea la acţiunile organizate cu profesorii de geografieConsfătuiri, Cercuri metodice, aplicaţii practice, acţiuni ale SGR şi ale Filialei Gorj Conform graficelor

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: